Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

| 01 maart 2015

Doordat het aantal gevallen  van cyber security aanvallen steeds groter worden maar ook de gemiddelde impact steeds hoger wordt is de verzekeringsvbranche aan het onderzoeken of er een aparte polis hier voor dient te komen en dat de overheid mogelijk hier zelfs bepaalde verplichtingen aan gaat stellen of zelfs mee gaat helpen om deze polis betaaldbaar te houden. Het volgende bericht omvat de eerste gedachten maar ook een waarschuwing. Verzekeren is namelijk nooit de eerste en enigste optie.

Allereerst dient een organisatie na te gaan hoeveel risico men wil lopen en bereidt is te nemen. Dan dient men na te gaan welke maatregelen reeds effectief geimplementeerd zijn en wat het rest risico is. Als dit rest risico onacceptabel hoog is dan heeft men diverse alternatieven. Zo kan men extra maatregelen nemen om de kans en/of de impact te verlagen. Zijn de kosten van deze extra maatregelen echter te hoog in relatiie met het rest risico of is e.e.a. technisch onmogelijk dan kan men terugvallen op verzekeren! Echter de verzekeraar zal altijd voorwaarden en condities stellen aan de verzekeringspolis. Lees deze goed! Kan zomaar zijn dat bij x % van de calamiteiten de polis niet van toepassing verklaard kan worden.

En wat als de media of jouw klanten gehoor krijgen van het feit dat je organisatie slachtoffer was van een cyber aanval? De verzekering dekt niet alle schade, zeker niet de imagor schade of de schade van wegblijvende (toekomstige) klanten. In de verzekeringswereld is nl. de deifinitie van schade anders dan wat de reguliere consument onder schade verstaat. Vraag de definitie van schade bij jouw verzekering maar eens op!.

Achteraf kan het dus zijn dat de verzekeraar een bedrag uitbetaald maar je een bedrijf hebt zonder klanten en je dus helemaal opnieuw kunt beginnen. Voorkom deze situatie door altijd pragmatisch om te gaan met je risico's en de mix van maatregelen die je hier tegenover kunt stellen. Overdenk alle scenario's en gevolgen en bepaal dan welke mix van maatregelen het meest effectief is. Verzekeren is een optie maar alleen verzekeren NIET! Voorkomen is nl. nog steeds betere dan genezen.

Succes met het realiseren van je ambities! 

Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org