Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

| 27 april 2015

Vrijdag 27 maart zijn diverse calamiteiten-, recovery -, back-up- en redundantie maatregelen “live” getest. Een groot deel van Noord-Holland  werd in de ochtend “plat” gelegd door een stroomstoring die 2,5 uur heeft geduurd. De oorzaak lag in een combinatie van omstandigheden waarvan de kans zeer klein werd ingeschat. Kortom een risico met een kleine kans maar een grote impact voor het getroffen gebied. Een risico dat tijdens een risico analyse door het management “geaccepteerd” zou worden. En met accepteren bedoelen we dan eigenlijk: niets aan doen! Toch kan de impact behoorlijk zijn zoals we hebben gemerkt afgelopen vrijdag. Zie ook : http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/27/dit-zijn-de-gevolgen-van-de-grote-stroomstoring-in-noord-holland/

Heb je schade geleden als persoon of bedrijf t.g.v. deze stroomstoring? Binnen Nederland is de wet zo geregeld dat de schade van een stroomstoring die korter dan 4 uur heeft geduurd niet verhaalt kan worden bij energieleveranciers / - transporteur. De schade moet dus zelf gedragen worden. 

Hoe groot is de schade geweest van deze stroomstoring? Tja dat valt vooralsnog moeilijk te bepalen. Op het gebied van IT nemen we enkele maatregelen die tegenwoordig tot standaard zijn verklaard. Denk dan aan het maken van back-ups, geografische redundantie en het inzetten van UPS’en / noodstroom. Toch? Vooral de laatste maatregel is zeer effectief gebleken voor het veiligstellen van ICT systemen. De UPS vangt het wegvallen van de stroom op en geeft een beheerder de tijd om systemen op een controleerbare wijze af te laten schakelen. Vooral als men niet weet hoelang de stroomstoring duurt is dit een wijze actie. Mocht de UPS leegraken en het systeem nog up en running zijn dan kan dit schade leveren aan de apparatuur. Mocht de spanning er daarna weer plotseling opkomen dan kan ook dit schade berokkenen aan de apparatuur.  Dus goed om apparatuur gecontroleerd af te schakelen bij een stroomstoring.

Het blijkt echter dat vele bedrijven ondanks de noodstroom  maatregelen toch operationele hinder hebben  ondervonden van de stroomstoring. De centrale ICT systemen bleven draaien daar deze meestal in een datacenter staan met voldoende noodstroomvoorzieningen. Echter de lokale PC’s van de medewerkers en het lokale bedrijfsnetwerk (LAN) vielen snel uit daar deze (meestal) niet op de noodstroom zijn aangesloten. Ook het internet (waar vele bedrijfsprocessen van afhankelijk zijn) werkte lokaal ook niet altijd meer daar de lokale internetrouters ook geen noodstroom aansluiting hadden.

Thuiswerken was ook niet meer mogelijk vanwege het feit dat de huishoudens ook zonder stroom zijn komen te zitten. Thuisrouters vielen direct uit waardoor werken van thuis uit niet meer mogelijk was.  En thuis aan documenten werken kon net zolang totdat de batterij van de laptop leeg was.

Daarnaast was toegang tot bedrijfspanden en/of parkeergarages moeilijk daar de toegangsdeuren en poortjes niet altijd open konden zonder stroom. Vluchtdeuren e.d. werden daarom gebruik om toch naar binnen of naar buiten te kunnen gaan. Dit is een aandachtspunt voor de beveiliging. Hoe houdt men in deze situatie controle over geautoriseerde toegang tot gebouwen?  Vooral als toegang wordt bemoeilijkt omdat toegangspassen voor het betreden van (een deel van)  het bedrijfspand niet meer gelezen kunnen worden door de paslezers (als deze niet op noodstroom zijn geplaatst) .

Daarnaast houden liften er ook spontaan mee op bij een stroomstoring. Liften waar waarschijnlijk mensen in zitten die zo snel mogelijk uit deze benarde positie gered willen worden. Dat is een taak voor de BHV organisatie.

Kortom van werken komt niet veel als je wordt geraakt tijdens een stroomstoring van dit kaliber. Wat kan men dan nog wel doen? Pak taken op die lang zijn blijven liggen en waar men geen stroom / PC / Laptop / Netwerk voor nodig heeft. Denk dan bv. aan het opruimen van het kantoor, de kasten eens goed doornemen e.d. Neem een vuilniszak en loop gezamenlijk door de ruimtes en kasten om na te gaan wat weg kan. Breng orde in de chaos ;-). Of kijk wat er op de planning staat de komende week en ga na of je een reeds ingeplande vergadering nu al kunt voeren (je hebt alleen een ruimte nodig met veel ramen en iedereen heeft tijd ;-)). Zorg dat je vooraf een lijst gereed hebt van eventuele mogelijke alternatieve acties die tijdens een stroomstoing uitgevoerd kunnen worden.

Heb je totaal niets te doen dan kan men “socializen” en het rustig aan doen. Altijd goed voor het verlagen van het ziekteverzuimcijfer ;-).

Sommige bedrijven sturen het personeel naar huis. Dat kan betaald zijn.Echter doe dit pas nadat je gechecked hebt of er inderdaad niets anders te doen is (schade van in-productieve uren kan men toch niet verhalen bij de verzekering) Andere bedrijven sturen personeel naar huis echter deze dienen dan wel verlof af te schrijven.  Wees hier echter voorzichtig mee. Temeer daar werk toch ingehaald moet worden en er na de stroomstoring mogelijk extra uren gedraaid moeten worden om de achterstand in te halen. Het personeel zou dan tweemaal bestraft worden (verlof opnemen en extra uren draaien). Deze extra uren compenseren de verloren gegane uren....toch?.

Kortom: de impact van een stroomstoring zit hem niet bij de ICT systemen maar bij alle randverschijnselen. Probeer deze, gebaseerd op een scenario, vooraf reeds goed in kaart te brengen en maak vooraf een lijstje van activiteiten die bij een stroomstoring uitgevoerd zouden kunnen worden (taken die zijin blijven liggen en waar geen stroom voor vereist is. Maak ook een lijst van keuzes die dan gemaakt moeten worden door wie en aan welke criteria de keuzes dienen te voldoen.

Grootste probleem is echer dat men nooit vooraf (ook in dit geval was de communicatie slecht) weet hoe lang de stroomonderbreking gaat duren. DIt maakt anticiperen op dit soor calamiteiten ook moeilijk.

Ikzelf persoonlijk was geraakt doordat de treinen niet reden en ik tot 19:00 op Amsterdam Centraal heb staan wachten op een trein naar Maastricht. Gelukkig was de accu van mijn laptop vol waardoor ik genoeg heb kunnen doen.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaring en mogelijk alternatieve bedrijfsactiviteiten tijdens een stroomstoring. Je mag deze mailen naar info@triplea-security.org.

Van hart tot hart

Henny Raadschilders 

Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org