Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Privacy en disclaimer

Maastricht, februari 2015

Privacy

Triple A Security hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom hebben wij maatregelen genomen ter bescherming van uw privé-gegevens, zowel in onze bedrijfsprocessen als op deze website. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt
  • Wij verzamelen alleen gegevens die bijdragen aan een optimale dienstverlening
  • Wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden
  • Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie
  • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt
  • Wij eisen van ondernemingen waar wij mee samenwerken dat zij conform ons security beleid handelen
  • Wij delen uw gegevens zonder toestemming van u niet met andere partijen.
  • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Triple A Security aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Triple A Security behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triple A Security
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org