Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Business continuity management

Is uw organisatie bestand tegen een calamiteit?

"Hope for the best, prepare for the worst"

Business Continuity Management (BCM), continuïteitsmanagement, is het proces waarmee u potentiële bedreigingen voor uw organisatie identificeert en analyseert. Bedreigingen die impact kunnen hebben op de continuïteit van uw bedrijfsvoering als deze daadwerkelijk manifest worden. Door het nemen van de juiste mix aan maatregelen kan uw organisatie weerstand bieden tegen de gevolgen van de (potentiële) dreigingen. Het uiteindelijke doel van BCM is om de weerbaarheid van uw organisatie te verhogen zodat uw  imago als betrouwbare dienstverlener “tegen een stootje kan”. Hierbij rekening houdend met de kritieke bedrijfsactiviteiten van uw organisatie en de wensen en eisen van alle belanghebbenden.

Er zijn diverse BCM standaarden in omloop waarvan de internationale norm, de ISO22301 op dit moment de meest geaccepteerde is. De ISO22301 omvat richtlijnen om uw bedrijfscontinuïteit op een gestructureerde wijze vorm te geven en te borgen binnen uw bedrijfsprocessen.
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org