Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Wat is het belang voor uw organisatie?

OF en HOELANG kunt u uw dienstverlening voortzetten bij een eventuele calamiteit?

Belangrijk voor uw organisatie is om ervoor te zorgen dat in de (nabije) toekomst voldaan kan worden aan de vraag van klanten en afnemers. Als door een incident of calamiteit uw dienstverlening stagneert of zelfs uitvalt, gaan klanten en afnemers op zoek naar andere leveranciers. De kans dat deze klanten ooit terugkomen is in de huidige concurrerende markt klein. Hierdoor loopt u als ondernemer omzet mis waardoor de financiele balans van uw organisatie negatief kan worden. Hierdoor komt ook de continuïteit van uw onderneming in gevaar. Ook de mogelijke stroom van schadeclaims en boetes plus de opgelopen imago schade kunnen op langer termijn het einde betekenen van het bestaan van uw organisatie.

Het is daarom van belang dat uw organisatie bekend is met de risico’s die uw organisatie loopt en dat adequate maatregelen zijn doorgevoerd waarmee de continuïteit van uw dienstverlening kan worden gewaarborgd. Door de weerbaarheid van uw organisatie te verhogen gaan uw afnemers u zien als een betrouwbare business partner waar ze graag zaken mee (blijven) doen. Vaste tevreden afnemers dragen op de lange termijn op een positieve wijze bij aan de continuïteit van uw organisatie.

Hoe lang kunt u zonder de dienstverlening van uw leveranciers?

Daar de prestatie van een organisatie wordt gevormd door de som van alle bedrijfsprocessen en -activiteiten, is business continuity niet langer slechts een proces met IT focus, maar een holistisch management proces waarbij de gehele logistieke keten in scope is. Business continuity richt zich niet alleen op uw eigen bedrijfsvoering maar dienst zich ook te richten op de continuïteit van de bedrijfsvoering van andere kritieke partijen (business partners, toeleveranciers, outsource partijen). Vaak bepaalt de zwakste schakel in de keten namelijk de sterkte van de gehele keten. Kortom: business continuity maatregelen die gericht zijn op het garanderen van de continuïteit dienen organisatiebreed en over de gehele leveringsketen worden geanalyseerd, geïmplementeerd en worden gemonitoort.
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org