Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Wat kan Triple A Security voor uw organisatie betekenen?

Ken uw sterkte en zwaktes!

Triple A Security kan samen met de experts in uw organisatie een kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren en hierdoor bepalen hoe weerbaar uw organisatie op dit moment is tegen onverwachte situaties. Door het uitvoeren van een Business Impact Analyse en Risico Assessment achterhalen we uw meest kritieke activiteiten en het huidige risico profiel van uw organisatie. Vervolgens bepalen we gezamenlijk een business continuity strategie waarmee we op een kostenefficiënte wijze de weerbaarheid van uw organisatie verbeteren. Bij onze aanpak hanteren wij als basis de internationaal erkende ISO22301 norm. Dit garandeert een structurele aanpak en (h)erkenning van uw aanpak door uw stakeholders.

In één keer goed. Dat scheelt tijd en kosten!

Onze experts hebben ervaring met alle facetten van continuiteitsmanagement: Business Impact Analyse, Risico Assessment, het opstellen van business continuiteits draaiboeken, het oefenen en onderhouden van het BCM plan, SLA management / BCM contracten met derde partijen, crisismanagement en het auditten / reviewen van reeds aanwezige continuïteitsmaatregelen. Onze rol als dienstverlener is zeer breed en flexibel. Zo kunnen wij als klankbord dienen voor uw organisatie maar is het ook mogelijk dat wij het gehele continuïteitsprogramma voor uw organisatie opstellen en begeleiden.

Door in 1 keer de juiste aanpak en de juiste maatregelen te implementeren bespaart u kosten en kostbare tijd. Vermijd bekende valkuilen en onnodige risico’s bij uw aanpak! Neem vrijblijvend contact met ons op voor het afstemmen van uw wensen en de mogelijkheden. Iedere organisatie is anders en vereist een oplossing op maat!

invulling geven aan continuitiet geeft rust en straalt vertrouwen uit.

Waar ligt u en uw managemen team 's nachts wakker van? Wilt u ook het risico profiel van uw organisatie weten zodat u gericht maatregelen kunt nemen om u te beschermen tegen de gevolgen van calamiteiten? Heeft u plannen om de continuïteit van uw organisatie te verhogen of te verbeteren? Wilt u business continuity afspraken maken met uw leveranciers of wenst u een professionele evaluatie van uw huidig continuïteitsplan(nen)? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek over het veilig stellen van de toekomst van uw organisatie.

Wij maken graag kennis met u, uw ambities en uw organisatie!
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org