Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Compliance en audits

Hoe goed doen we het en waar liggen potentiele verbeterpunten voor mijn organisatie?

Een audit is een onafhankelijke toets waarmee u kunt achterhalen of uw aanpak voldoet aan uw verwachtingen en eisen. Welke doelstellingen had u zichzelf ten doel gesteld en zijn deze behaald door uw aanpak? Voldoet u nog steeds aan geldende wet- en regelgeving en/of aan de door u gekozen ISO norm?

Door middel van een audit wordt door ons het doel, de opzet (documentatie en organisatie), het bestaan (implementatie en onderhoud) en werking (continue naleving) van de door u geïmplementeerde maatregelen geverifieerd op effectiviteit. Een audit verschaft dus (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever en geeft antwoord op de vragen: ”Hoe effectief zijn de geïmplementeerde maatregelen, wat doen we goed en waar moet onze focus liggen m.b.t. verbetering?”
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org