Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

voor ieder doel is er een audit of check.

De volgende type audits kennen we:

Interne audit 

Deze audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij van uw eigen organisatie. Meestal wordt deze audit uitgevoerd door de afdeling binnen uw organisatie die moet toezien op compliance en de financiële besturing.

Externe audit

Deze audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij van buiten uw organisatie op een door u aangegeven onderdeel of onderdelen van uw eigen organisatie. Triple A Security kan de rol als onafhankelijke audit partij vervullen.

Derde partij audit

Deze audit wordt door een onafhankelijke partij in opdracht van een derde partij uitgevoerd. Zo kunt u een auditor opdracht geven om een leverancier te auditten om te verifiëren of deze zijn contractuele verplichtingen effectief naleeft. Maar ook kunt u zelf onderwerp worden van een audit uitgevoerd in opdracht van 1 van uw klanten. In overleg met een tweede opdrachtgever kan Triple A Security acteren als derde audit partij.

Certificeringsaudit

Deze audits mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegde organisatie. Zij zullen toetsen of uw organisatie (of de door u gedefinieerde scope) voldoet aan de door u aangegeven ISO norm. Bij positief resultaat zullen deze een ISO certificaat afgeven. Ieder 3 jaar zal er echter opnieuw geverifieerd moeten worden of uw organisatie (of de door u gedefinieerde scope)  nog steeds voldoet aan de eisen van het afgegeven ISO certificaat.

Triple A Security is dé expert als u een onafhankelijk oordeel wenst te ontvangen.

U kunt Triple A Security inhuren voor het uitvoeren van een externe audit of derde partij audit met als scope  informatiebeveiling, risico management en/of continuiteitsmanagement. Combinatie audits zijn ook mogelijk!

Triple A Security heeft ervaring met ISO certificeringstrajecten en kan uw organisatie begeleiden naar het behalen van het ISO 27001 en/of ISO 22301 certificaat. Ook is het mogelijk dat wij toetsen of uw organisatie goed door een ISO certificeringsaudit zou komen (dit noemen wij ook wel een pre-audit). Met een pre-audit voorkomt u teleurstellingen en extra kosten als tijdens de certificeringsaudit blijkt dat er nog aandachtspunten zijn. Hierdoor kan het zijn dat de certificeringsaudit over gedaan moet worden, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt.
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org