Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Het belang van informatiebeveiliging

Informatie adequaat beveiligen!

Informatie is een belangrijk productiemiddel in de kennis economie.

Uw organisatie is in de huidige 24-uurs informatiemaatschappij niet (meer) effectief te besturen zonder adequate informatie die juist, volledig en tijdig beschikbaar is voor de  gebruiker. Daarnaast stellen klanten, maar ook leveranciers en overheden, steeds hogere eisen aan de beveiliging van bedrijfs- en klantinformatie.

Informatie is hiermee een belangrijke productiefactor geworden, waarvan de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit moet worden gegarandeerd. Deze garantie ontstaat door de inzet van een pragmatisch gekozen combinatie van technische maatregelen, procedures en processen. Het uiteindelijke doel is om beveiligingsincidenten te voorkomen of de gevolgen voor uw bedrijf zoveel mogelijk te beperken. En dit tegen acceptabele kosten.

Informatiebeveiliging dient in de DNA van uw bedrijfsprocessen te zitten.

Door de ISO 27001-norm als leidraad te nemen, zorgt u voor een gestructureerde, efficiënte en risico gebaseerde implementatie van uw informatiebeveiligingsmaatregelen en bijbehorende governance. Door informatiebeveiliging niet als een project maar als een proces te implementeren wordt informatiebeveiliging een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.

Wenst uw organisatie nog een stap verder te willen gaan dan kunt u overwegen om het internationaal erkende ISO 27001 certificaat te behalen.  Met dit ISO 27001 certificaat geeft u aan dat uw organisatie het managen van informatiebeveiliging onder controle heeft en serieus omgaat met de beveiliging van uw data en die van uw klanten. Dit certificaat kan leiden tot een langdurige relatie met uw bestaande klanten en zelfs leiden tot een groei in nieuwe relaties. Dit alles ten goede van de continuïteit van uw bedrijf. En dat is toch juist de kern van ondernemen?.
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org