Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Risicomanagement

Ken uw kansen, maar ook uw risico's!

Review regelmatig uw risicoprofiel!

Risicomanagement is het periodiek identificeren en kwantificeren van (onacceptabele) risico’s en het periodiek updaten en opnieuw vaststellen van een adequate risicostrategie. De risicostrategie kan bestaan uit het Accepteren, Vermijden, Reduceren of Overdragen (A.V.R.O.) van het risico. Als u het risico wenst te reduceren dan dient u een mix van maatregelen te bepalen welke de kans, de duur en/of de gevolgen van het optreden van de risico’s effectief reduceren of zelfs geheel weg nemen.
Training: risico management workshop
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org