Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Het belang van risico management

Kansen moet u nemen op de momenten dat deze zich voordoen.....

Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden aan ondernemerschap. Dagelijks neemt uw organisatie beslissingen die vereist zijn voor het veilig stellen van de bedrijfsdoelstellingen en de toekomst van uw organisatie. Ieder besluit is gebaseerd op een kosten/baten afweging. Levert de investering voldoende baten op om deze te rechtvaardigen? Voldoe ik aan wet- en regelgeving? Welke risico’s of neveneffecten ben ik bereid te accepteren en welke zijn voor ons onacceptabel?

Risico’s zijn er in verschillende varianten. Ze kunnen een interne of externe oorzaak hebben en een verschillende impact hebben op uw bedrijfsvoering. Het bestaansrecht van uw organisatie kan zelfs op het spel komen te staan! De gevolgen van een risico zitten namelijk tegenwoordig niet alleen in de directe gevolgen (bijvoorbeeld omzetderving) maar ook in de indirect gevolgen (bijvoorbeeld imagoschade en langlopende rechtzaken die geld en tijd kosten). Door het mondiger worden van de klant, de opkomst van sociale media (Twitter, Hyves, Facebook, forums) en de algemene media kan een klein issue snel uitgroeien tot een oncontroleerbare situatie en mogelijk leiden tot het einde van uw organisatie.

.....maar weeg ze af tegen de risico's. Als u deze reeds kent kunt u sneller een besluit nemen. 

Door de dynamiek van uw organisatie en de markt waarin u opereert, is het verstandig om regelmatig met een kritische open blik te kijken naar uw organisatie en de risico’s die uw organisatie loopt. Belangrijk bij het analyseren van de risico’s is dat u zeker bent van het feit dat u het gehele speelveld goed overziet, de sterkte en zwaktes kent van uw eigen organisatie en de situatie juist interpreteert en afweegt. Pas als u de situatie goed overziet kunt u ook aangeven  welke  risico’s uw organisatie moet of zou willen vermijden. Wanneer heeft u voor het laatst met uw organisatie de vraag beantwoord “Wat als het ons gebeurt?”

Wat kan ons gebeuren? Wij zijn toch goed verzekerd!

“Ja maar ik ben goed verzekerd!” horen wij heel vaak als weerwoord. Verzekeren is zeker een optie maar geen zaligmakende oplossing! Uw polissen dekken (mogelijk) niet alle gevolgschade en de snelheid van het uitkeren van een ingediende claim hangt geheel af van het feit of uw organisatie in gebreke is gebleven (schuldvraag) of niet? Bij complexe situaties kan het uitbetalen van het schadebedrag mogelijk lang(er) op zich laten wachten. Tijd die uw klanten,  uzelf en uw onderneming op dat moment misschien niet heeft.
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org