Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

Wat kan Triple A Security voor u betekenen?

Inzicht in de zwaktes geeft uw organisatie kracht!

Triple A Security kan uw organisatie begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van een gedegen en gestructureerde risico analyse en het bepalen van een effectieve risico strategie. Middels een adequate analyse achterhalen we het risicoprofiel van uw organisatie. Afhankelijk van de scope en uw wensen is het al mogelijk om in een dagdeel uw risico’s in kaart te brengen en deze te plaatsen in een, op uw organisatie afgestemde, risicomatrix. Nadat we de zogenaamde ‘risk appetite’ van uw onderneming hebben vastgesteld kunnen we de voor uw organisatie onacceptabele risico’s bepalen en hier gezamenlijk een strategie voor uitwerken. Hierbij rekening houdend met een goede balans in kosten en baten. Waar wenselijk begeleiden wij u bij de uitvoering van deze strategie.

Triple A Security maakt gebruik van diverse risico modellen (bijvoorbeeld COSO) en hanteert de ISO 31000 als rode draad voor het doorlopen van het risico management proces.

U pakt kansen zodra deze zich voor doen? Dan spreken wij elkaar zo aan de telefoon.

Neem geen enkel risico en neem contact op met Triple A Security voor een vrijblijvend gesprek over bedreigingen, kansen en risico's. Hoe eerder u weet wat het risico profiel van uw organisatie is hoe eerder u kunt starten met het nemen van maatregelen! Het gaat ten slotte om de toekomst van uw organisatie en die van uw klanten.

Wij maken graag kennis met u, uw ambities en uw organisatie!
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org