+31 (0)6 50 277 344 info@triplea-security.org

-Voorkom onnodig verlies van tijd en geld-

Wat kan Triple A Security voor uw organisatie betekenen?

Informatie beveiliging

Triple A Security heeft meer dan twintig jaar ervaring met het opstellen, implementeren en toetsen van het Information Security Management Systemen (ISMS). Hierbij houden wij steeds rekening met het feit dat informatiebeveiliging de organisatie dient te ondersteunen in plaats van te frustreren.

Business continuity

Continuïteitsmanagement is het proces waarmee u potentiële bedreigingen voor uw organisatie identificeert en analyseert. Het uiteindelijke doel van BCM is om de weerbaarheid van uw organisatie te verhogen zodat uw  imago als betrouwbare dienstverlener ’tegen een stootje kan’.

Risico management

Risicomanagement is het periodiek identificeren en kwantificeren van (onacceptabele) risico’s en het periodiek updaten en opnieuw vaststellen van een adequate risicostrategie. De risicostrategie kan bestaan uit het Accepteren, Vermijden, Reduceren of Overdragen (A.V.R.O.) van het risico.

Compliance en audits

Een audit is een onafhankelijke toets waarmee u kunt achterhalen of uw aanpak voldoet aan uw verwachtingen en eisen. Welke doelstellingen had u zichzelf ten doel gesteld en zijn deze behaald door uw aanpak? Voldoet u nog steeds aan geldende wet- en regelgeving en/of aan de door u gekozen ISO norm?

    Ken uw zwaktes en
  anticipeer daarop!

Nieuws Security.nl

    Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring

Meer info?