Werken vanuit risico's
Focus op ambities. sterkte en zwaktes

De naam Triple A Security

De "heartbeat" van uw oprganisatie borgen

Het bedrijf Triple A Security is in 2007 opgericht. Na vele jaren kennis en praktijkervaring te hebben opgedaan in het bedrijfsleven, binnen de disciplines Compliance, informatiebeveiliging en business continuity management, was de stap naar het zelfstandig ondernemerschap snel gemaakt. Dit om de opgedane kennis en ervaring op een enthousiaste en pragmatische wijze te delen met andere organisaties. Triple A Security is een eenmanszaak opgericht en geleidt door Henny Raadschilders (klik hier voor CV Henny Raadschilders).

De drie lettercombinatie van Triple A Security (AAA security) heeft twee betekenissen:

Enerzijds staan de drie letters A voor de security termen: Authentication, Authorisation en Audits. Deze drie termen houden in dat personen na een goede analyse van de identiteit (Authenticatie) toegelaten worden tot de bedrijfsinfrastructuur en dit met de juiste rechten en privileges (Authorisation). Bijzondere handelingen van deze personen worden vastgelegd (Audit), zodat men achteraf met behulp van audit trails en logfiles kan achterhalen wie op welk tijdstip welke handeling heeft uitgevoerd. Indien men deze termen analyseert herkent men direct de kern van onze visie: “Vertrouw nooit op één maatregel”.

Anderzijds staat de aanduiding Triple A voor de hoogste ‘Standard & Poor-kredietwaardering’ die een bedrijf wereldwijd kan krijgen. Triple A Security wil hiermee aanduiden dat door het gestructureerd aanpakken van risicomanagement en de daaruit voortvloeiende risico mitigerende strategie, schade en verlies beperkt of zelfs voorkomen kan worden voor een organisatie. Door samen met u uw klantbedrijfsprocessen en -infrastructuur kritisch te analyseren, achterhalen we tijdig de zwakke punten. Door passende maatregelen te nemen, voorkomen we (onnodig) verlies van omzet en geldstromen. Hierdoor draagt onze aanpak bij aan een gezonde bedrijfsbalans, het professioneel managen van risico’s en dus een hogere kredietwaardigheid van uw organisatie. Dit resulteert weer in een sterk vertrouwen in uw organisatie van uw klanten, eventuele kredietverstrekker(s) en verzekeraars. Dit draagt bij aan het zeker stellen van de bedrijfscontinuïteit op de lange termijn. En zo is de “Circle-of-Life” van uw organisatie weer rond.   

                  


Contact 
Interesse?
Neem snel contact met ons op voor meer informatie
"Ken uw zwaktes en anticipeer daarop!"
Triple A Security

Advies, begeleiding, audits en training
Notgerusweg 1, 6212 BJ Maastricht
+31 (0)6 46 18 85 46
info@triplea-security.org